• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ออกแบบ ติดตั้ง หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหา

03-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related
 • Have experience in functional area of SAP HR,PM,MM
 • Understanding of the integration with other module

02-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 35 – 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี / โท การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

02-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • มีความเป็นผู้นำ

02-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงิน
 • ซื่อสัตย์สุจริต

02-Dec-16

 

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบก่อสร้าง, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบงานวิศวกรรม

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถพูด ฟัง ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี

28-Nov-16

 

Applied
 • ออกแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าใช้งาน
 • User experience design
 • ออกแบบ เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ

02-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล