• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขา ปิโตรเคมี / พอล
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าโรงพยาบาล
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายเข้าโรงพยาบาล

09-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง สามารถทำงานภาคตะวันตก (นครปฐม)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

09-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To Supervise Production process and implement
 • To Supervise in problems solving of production
 • To coordinate with Plant Manager in improving

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

09-Dec-16

 

Applied
 • Improvement process for trouble prevention
 • Complaint action and follow up
 • New products trial and control

09-Dec-16

 

Applied
 • Inventory management such as incoming system
 • Cargo loading
 • Stock checking and stock taking

09-Dec-16

 

Applied
 • Production planning.
 • Raw material order and control stock
 • Raw material and production reports

09-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
 • มีึความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ประเมินผลและติดตามผลการทำงานของทุกแผนก
 • ควบคุม ประเมิน KPI

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look

09-Dec-16

 

Applied

วิศวกร

K.C. Concrete Product Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

09-Dec-16

 

Applied
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI
 • อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
 • อดทนต่อความกดดันในการทำงาน มีวินัย ซื่ิอสัตย์
 • มีใจรักในงานขาย

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ชำนาญการใช้โปรแกรม Auto CAD

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานติดต่อประสานงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ชำนาญการใช้โปรแกรม Auto CAD และ โปรแกรมอื่นๆ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน อดทน รักงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ
 • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ
 • ใช้ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่อง

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English, Business
 • At least 2 years experience in Secretary
 • Good command of written and read in English

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใจรักงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

08-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน งบประมาณ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 30-45 years old
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • Soft Skills: CAN DO Attitude, Punctual

08-Dec-16

 

Applied

(Urgent) Production Supervisor

Factory in Nakornpatom

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Male/Female 30-45 years old
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • Soft Skills: CAN DO Attitude, Punctual

08-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน GMP , HACCP
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ควมคุมการผลิต , ทำ R&D ขั้นพื้นฐาน , Implement GMP

07-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนด้านการขาย รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆในการขาย
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานบ้าง
 • วางแผนด้านการขาย รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆในการขาย

07-Dec-16

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย มีความชำนาญในพื้นที่ภาคกลาง
 • จบการศึกษา ม 6.ขึ้นไป , มีใบอนุญาติขับขี่
 • รักงานบริการ พูดจาสุภาพ มีความรับผิดชอบ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Online Marketing

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ดูแลภาพรวมเว็บไซต์ และวางแผนตกแต่งเว็บไซต์
 • ดูแลการอัพเดตข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์
 • สามารถคิด content Marketing เพื่อจัดทำ Banner

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SEO & Google Adwords Specialist

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทำ SEO, Google

07-Dec-16

 

Applied

Content Marketing

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Create content & description for social media
 • Initiate campaign creative
 • Proof reading

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Design

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ สำหรับงานการตลาดด้าน Online
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Offline อื่นๆ
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาด Online และ Offline

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Training Specialist

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ฝึกอบรม

07-Dec-16

 

Applied

Chinese Interpreter

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เป็นล่ามแปลภาษาไทย-จีนให้แก่ฝ่ายการตลาด
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านวิศวอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรกึ่งสำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์งานระบบคุณภาพ BRC GMP HACCP

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล