• เจ้าหน้าที่สาขา
 • Teller Trainee
 • Branch Trainee

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sr. GL Accountant

Dedica Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Responsible for GL Accounting.
 • Have well knowledge of TFRS for PAEs / IFRS.
 • Strong knowledge in tax.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • จบ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Messenger

Unigrain Marketing (1999) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ส่งเอกสาร
 • วางบิล
 • รับเช็ค

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ธุรการ

Unigrain Marketing (1999) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน - อดทน รับแรงกดดันได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

26-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look

26-Oct-16

 

Applied
 • หาฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
 • รายได้ดี 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
 • กรุงเทพ - ปริมณฑล (ออฟฟิศอยู่อ้อมน้อย ทางไปนครปฐม)

26-Oct-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การตลาด
 • มีประสบการณ์การด้านการขายสินค้าบรรจุภัณฑ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง,โน้มน้าวใจ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Factory Manager (Beverage)

Dedica Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Degree in Food Sciences, Food Technology.
 • Strong experience in running beverage factory.
 • Good command of English.

26-Oct-16

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถซ่อมบำรุง อุปกรณ์ และเครื่องจักร
 • เพศชาย จบวุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามงานที่กำหนด

26-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล,
 • ดูรอบการวางบิล / เก็บเช็ค
 • ปวส. – ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ด้านการบัญชี

26-Oct-16

 

Applied

ช่าง CNC

Seikenhai Mark Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • สามารถใช้ โปรแกรม NX-11
 • เพศชาย จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้ CAD CAM ได้

26-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ประเมินผลและติดตามผลการทำงานของทุกแผนก
 • ควบคุม ประเมิน KPI

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย มีความชำนาญในพื้นที่ภาคกลาง
 • จบการศึกษา ม 6.ขึ้นไป , มีใบอนุญาติขับขี่
 • รักงานบริการ พูดจาสุภาพ มีความรับผิดชอบ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

25-Oct-16

 

Applied

(Urgent) Production Leader

Factory in Nakornpatom

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • TOEIC Score is up to 400 score
 • Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

25-Oct-16

 

Applied
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

25-Oct-16

 

Applied
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาหรือเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสูง

25-Oct-16

 

Applied
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเที่ยบเท่า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง

25-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน HR & GA
 • ปฏิบัติงานที่โรงงาน จังหวัดนครปฐม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • Amazon eBay AliExpress Facebook Google Adwords
 • Online Shopping Social Media network Sale

25-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลในส่วนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคนิคการชุบ
 • ควบคุมและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ควบคุมการทำงานของช่างในไลน์การชุบ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead Safety, Environment, Health, and Security
 • 8-10 years in Food & Beverage Industry
 • Location: Nakornpatom

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
 • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
 • แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชีจากสภาวิชาชีพ

21-Oct-16

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย
 • รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนตารางการพบลูกค้า
 • เสนอขายสินค้า และบริการในเขตพื้นที่
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ งานบริหารบุคคล 2-3 ปีขึ้นไป
 • ด้านงานสรรหา, ด้านงานยานยนต์ ( รู้เส้นทางกรุงเทพฯ)
 • มีความรู้ทางด้านสวัสดิการแรงงานและประกันสังคม

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล