• Secretary เพศหญิง 23-35 ปี
 • เงินเดือน 25000
 • บางนา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ผู้จัดการจัดส่ง
 • ธุรกิจอาหาร
 • ผู้บริหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-16.00
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-42ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer

Civica (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sale Marketing

Civica (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะและประสบการณ์อย่างน้อย 2 ทางด้านงานขาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับค่า commission จากผลงานการขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: หญิง
 • อายุ(ปี): 20 - 35
 • ระดับการศึกษา: ปวส. - ปริญญาโท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: หญิง อายุ(ปี): 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • จัดทำระบบเอกสาร ISO9000, ISO14001, GMP, HACCP
 • ประสบการณ์(ปี): 1 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • บันทึก / สรุปรายงานการประชุม
 • ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อภายในฝ่ายขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานติดตั้ง (ตู้อาบน้ำนิรภัย)
 • เพศชาย /อายุ 25-35 ปี
 • ผ่านงานทางด้านงานตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารยอดขายและทีมขายได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • วุฒิมากกว่าหรือเทียบเท่า ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Service Supervisor

M-World Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Service

M-World Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานตามระบบ ISO9001/14001/TS16949 ต่างๆ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ควบคุมดูแลงานด้านตรวจสอบงานระหว่างผลิต QAW

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บำรุงรักษาดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • มีใบอณุญาตขับรถยนต์ /รถบรรทุก

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • ตรวจสอบงานระหว่างผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • เพศชาย
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.-ป.ตรี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Engineer

CDG & G-ABLE

ยานนาวา

 • Provide on-site IT support and maintenance service
 • Knowledge of OS, UNIX, Linux, Windows Server
 • System Engineer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แปลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แปลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ระดับ N1,N2

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับ N1 , N2
 • แนบ RESUME เป็น ภาษาญี่ปุ่น

07-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย มีความชำนาญในพื้นที่ภาคกลาง
 • จบการศึกษา ม 6.ขึ้นไป , มีใบอนุญาติขับขี่
 • รักงานบริการ พูดจาสุภาพ มีความรับผิดชอบ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบริการ ขับรถ ประเภท 4ล้อใหญ่ รับ-ส่งสินค้า
 • จบการศึกษา ม.6 - ปวช-ขึ้นไป
 • มีบุคลิก คล่องแคลว สามารถตื่นเช้าได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลหน้างาน ดูแลเช็คเกอร์ เช็คสินค้า ติดตามสินค้า
 • จัดงาน,จัดรถ,ติดตามการจัดส่งสินค้าประจำวัน
 • ปวช. - ป.ตรี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย เพศหญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • มีพาหนะในการเดินทางไป - กลับ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 10 years of accounting experience
 • Thai nationality, age over 35 years old

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

International Sales

Interink Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male / Female, age 30-40 years old
 • Bachelor's Degree in business administration
 • Knowledge of Export – Import procedure

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา หากจบสาขาวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied

ช่างเทคนิค

Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

07-Dec-16

 

Applied

Safety Officer

LN Srithai Comm Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor of Occupation Health & Safety officer
 • Minimum 1-3 years experience in Health & Safety
 • Knowledge of ISO 14001 is advantage

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล