• ดูแลด้านความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการตรวจรับและเบิกจ่าย
 • จัดเก็บ สินค้า เคมี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • จัดทำเอกสารการขออนุมัติซื้อสินค้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถได้ดี รู้เส้นทาง ดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
 • ขับรถผู้ให้บริหาร
 • ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดทำข้อตกลงหรือสัญญาการขนส่งสินค้า
 • ประสานงานเรื่องวันเข้ารับสินค้าและวันจัดส่งสินค้า
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารขนส่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ISO หรือประสพการณ์งาน TQM
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย –หญิง อายุ 22 -35 ปี
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ ด้านงานขาย-เช่า รถ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย –หญิง อายุ 22 -35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานขายรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Service Supervisor

M-World Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Service

M-World Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • วุฒิมากกว่าหรือเทียบเท่า ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แปลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แปลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ระดับ N1,N2

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Report / Presentation / Minute of meeting
 • Thai-English-Japanese Translator and Interpreter
 • Deployment Marketing ISO document

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป, จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตืนรือร้น
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดี
 • ไม่กลัวความสูง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป, จบการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า
 • มีความกระตืนรือร้น, ช่างสังเกต, และกล้าแสดงออก
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบงาน 2D, 3D, Lay-out ได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป,จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง, ไม่กลัวความสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามการส่งงานให้ลูกค้าตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำและแก้ไขแผนผลิตหลัก
 • จัดทำ Monthly report สำหรับการประชุมประจำเดือน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนออกแบบการผลิต
 • ทำงานทดลอง จำทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 • ออก Drawing,มาตราฐานการผลิต

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support New Model
 • แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคขณะ Mass Production
 • ประสานงานกับลูกค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจา

21-Oct-16

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Navision Program
 • Managerial Level

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดหาแหล่งสรรหาบุคลาการ
 • ออกบูธรับสมัครงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส
 • ถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้จัก

21-Oct-16

 

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถโฟล์คลิฟท์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Oct-16

 

Applied

Sale Manager

WYNCOAST SERVICE CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

21-Oct-16

 

Applied

Foreman

WYNCOAST SERVICE CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำแผนตารางการพบลูกค้า
 • เสนอขายสินค้า และบริการในเขตพื้นที่
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ22-35 ปี
 • ผ่านการเกรณ์หทารแล้ว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายอายุ21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบDrawing ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

21-Oct-16

 

Applied
 • Knowledge in Programming Language
 • High ability to learn new technology
 • System Engineer

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวะเคมี วิทยาศาสตร์เคมีเทคนิค
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • ควบคุมดูแลงานปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • College or technical school is preferred
 • Repair of failing equipment
 • Places orders for parts and supplies needed

21-Oct-16

 

Applied
 • The ability to add, subtracts
 • The ability to compute rate, ratio and percent
 • Maintain irrigation systems

21-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for the programming, operation
 • Monitors and maintains satellites
 • Changes or cleans all filters in the pump stations

21-Oct-16

 

Applied
 • Answers and directs all incoming calls
 • Provides administrative
 • Recording hourly employees' in/out, etc.

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: หญิง
 • อายุ(ปี): 20 - 35
 • ระดับการศึกษา: ปวส. - ปริญญาโท

20-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล