• บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality only, Male or Female
 • Degree or higher in Business or Stats or Maths
 • Direct experience in Health/Med underwriter

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • At least 1-2 years experience
 • Good command of Spoken and written in English

20-Oct-16

 

Applied
 • 3 years+ exp.in underwriter and insurance business
 • Bachelor in Business, Stats, Maths, Economics
 • Good command of written and spoken English

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree holder or Associate
 • Extensive knowledge of insurance and marketplace
 • Excellent leadership and supervisory skills

20-Oct-16

 

Applied
 • Underwriting
 • Accident & Health insurance
 • 5 years of insurance background

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 35 – 45 years old
 • Bachelor’s or higher education in related fields
 • Good command of English

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Non Life Insurance
 • A&H
 • Management

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล