• ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งาน Windows OS, Linux OS, Word, Excel
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจการให้การบริการ

28-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to work in the group company
 • Opportunity to training at Mitsubishi Electric
 • Will be only one IT staff in this company

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Admin
 • ธุรการ
 • ประสานงาน

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Microsoft Certification (MCSE) or equivalent.
 • Managing Windows Server infrastructure
 • Managing Citrix/Terminal Server installations

26-Oct-16

 

Applied
 • Finance & Admin
 • Experience of procurement, Invoice process
 • Support IT procurement

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience with PA or secretarial tasks
 • Good organizational and interpersonal skills
 • Excellent English and Thai language skills

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English
 • 2-3 years in System IT Engineer
 • Skill in related posting job

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT, Engineering or any relate
 • At least 3 years in a similar position.
 • Knowledge of IT security concepts

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only
 • At least 2 years’ experience in IT
 • Fluency in both Thai and English: spoken&writing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Science, Computer Engineer
 • System Admin, Software Support, ERP Support
 • Server Support, IT Admin, ERP

25-Oct-16

 

Applied
 • Set up, manage, configure database admin (oracle)
 • Disaster recovery (backups and testing of backups)
 • Troubleshoot and resolve any issues for production

25-Oct-16

 

Applied

IT Database Admin

Pharmahof Co., Ltd.

บางกอกน้อย

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ดึงรายงาน Microsoft AX 2009 ด้วย ad hoc query
 • Microsoft AX 2009 1 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งาน IT Admin
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • เพศ : หญิง

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งาน IT Admin
 • ประงานงานทั่วไป ในแผนก IT
 • ประสานงาน Support ด้านคอมพิวเตอร์ผ่านอีเมล์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English& interpersonal skill
 • Problem management
 • Maintain candidate relation and experience

07-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล