• Degree in BA/ Business Administration
  • 3-5 years working experience in similarly
  • Experience in Trading and automotive

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล