• มีความรู้พื้นฐานทางด้าน MES (ระบบดำเนินการผลิต)
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP และ GAMP
  • มีความต้องการทำงานในอุตสาหกรรมยา อาหาร

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degree in IT
  • TOIEC score: 400 up (can take a test after entry)
  • Basic knowledge on hardware,applications,database

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล