• ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or related field
 • Age between 22-28 years old
 • SAP Program would be an advantage

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Well-known insurance company in Japan
 • Stable working environment with good profit
 • Opportunity to improve Japanese skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • Computer literacy in MS Office (Excel).
 • 0-3 years working experience in customer service

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เช็คอาการเสียของสินค้าเบื้องต้น
 • รับสินค้าซ่อม ประสานงานกับลูกค้า
 • มีบุคคลค้ำประกัน

24-Oct-16

 

Applied
 • เช็คอาการเสียของสินค้าเบื้องต้น
 • รับสินค้าซ่อม ประสานงานกับลูกค้า
 • มีบุคคลค้ำประกัน

24-Oct-16

 

Applied
 • เช็คอาการเสียของสินค้าเบื้องต้น
 • รับสินค้าซ่อม ประสานงานกับลูกค้า
 • มีบุคคลค้ำประกัน

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field.
 • Good command in English communication
 • Excellent in MS Excel function and MS Office

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • New graduated are welcome
 • Need some English Skill

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary Package + Allowance + Accommodation
 • 28 days annual leave and free meals.
 • life insurance and health insurance provided

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to communication in English language
 • Experience in Call Center will be advantage
 • Saraly range 22-25 K , 5 days working per week

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 24-28 ใช้ Excel ได้ดีมาก
 • จัดการ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลการพนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร สัญญาว่าจ้าง แต่งตุั้ง โยกย้าย

21-Oct-16

 

Applied
 • experience in aftersales marketing
 • 5-7 years experience in marketing
 • Support over all aftersales project management

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age between 20-35 years
 • At least 1 year experience in the freight forwardi
 • Good personality with excellent communication

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล