• เขียน Java บน J2EE technology ในการสร้าง Form
 • เขียน Control session
 • ช้ Eclipse เป็น Tool ในการ develop

02-Dec-16

 

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience with Java Plateform
 • Strong background in J2SE, J2EE,EJB, UMLWeb Sphere
 • Good Attitude

01-Dec-16

 

Applied
 • 0-4years experience in programming JAVA Technology
 • experience in J2EE, EJB, Servlet,Oracle,SQL Server
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have to knowledge of LOS/LOAN/ATM/CDM
 • Programming Languages: JAVA, Java Server Pages
 • Can communicate in English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer science
 • 2+ year of experience in Java Programmer
 • Good in Struts, Spring or Hibernate.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in software developmen
 • Have a good knowledge of JAVA Framework
 • Good English communication

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 year experience in JAVA software development
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, IT or other
 • Servlet, Java beans,EJB,JMS,JavaScript,Web Service

29-Nov-16

 

Applied
 • Programmer
 • Senior Programmer
 • See job descriptions

28-Nov-16

 

Applied

Senior Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2-5 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

26-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล