• มีทักษะความรู้ทางด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP/HACCP/Food safety
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี ช่างสังเกตุ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ขั้นตอนการผลิต
 • ความรู้ด้าน GMP, HACCP ISO9001:2000 Food safety
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Sc. (Food Technology/Science or related field)
 • Over 3 year experience in Food industry
 • Good command of English

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

02-Dec-16

 

Applied

Quality Supervisor

JACOBS DOUWE EGBERTS TH Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

01-Dec-16

 

Applied
 • Female age 30 - 35 years old
 • 3 years in Quality Management System (QMS)
 • Knowledge of quality systems(ISO9001,ISO/TS 16949)

30-Nov-16

 

Applied
 • Based casting materials for the jewelry casting
 • Work in a laboratory or Jewelry manufacturing
 • Good written and spoken English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ด้านสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในงานควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3-5 ปี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have 3-5 year experience in Market claim handling
 • Inprocess Quality Control.
 • customer audit, ISO audit.

29-Nov-16

 

Applied
 • Leading of Customer quality concern
 • Coordinating with technical service team
 • Handling internally for all actions plan

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

29-Nov-16

 

Applied
 • 5 years of progressive QA/QC experience
 • Strong knowledge of ISO standard
 • Bachelor or Master’s Degree in Polymer Science

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Higher in Food Technology, Food Science.
 • Strong knowledge in GFSI standard.
 • 5 years of experience in food industry.

16-Nov-16

 

Applied

Quality Control Supervisor

Syngenta (Thailand)

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor/Master Degree in Chemistry or related
 • 5 years of experience in chemical fields
 • Quality management system and process knowledge

03-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล