• สร้าง 3D Model Art asset สำหรับใช้กับ game engine
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม
 • มีทักษะการสร้าง Model ที่ดีด้วย โปรแกรม 3dsmax

24-Oct-16

 

Applied
 • ทำงานร่วมกันกับ 3D artists ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม
 • มีทักษะการใช้ C++ Programming skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Completion of college studies, commercial college
 • Personal computer skills
 • TOEIC score of at least 600

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • three years in refugee-related
 • TOEIC score of at least 855

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล