• Bachelor’s degree in Computer Engineer
 • 3 years of experience in Technical Presales
 • Knowledge of Network Infrastructure.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Network Engineer / Presale Engineer

Emerio (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Network Engineer
 • TCP/IP, Switch, Router, Firewall, Network Security
 • Having skill in Design Solution in Network fields.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 26 -36 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 1- 3 years of experience with Presales

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปด้าน IT โครงการภาครัฐ
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล