• มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้่าควบคุมเครื่องกล
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้่าควบคุมเครื่องกล
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Any engineering degree.
 • 1-2 years in related applications such as PLC.
 • Good communication in English.

27-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อธิบายเขียน PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรประเภทอะไร

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, male, aged not over 30 years old
 • degree in Automation Engineering, Electrical
 • 2 years of experience in automation and robotics

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs exp. in Robot/ PLC/ Automation maintenance
 • Expertise in PLC, Auto CAD Programs
 • Good command in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Monitoring and managing multiple concurrent
 • Creating and implementing automation
 • Building and coaching team members

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer (PLC)

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • PLC, Auto CAD, DI Washing, Six sigma
 • 3 yrs exp in Electronics industry
 • Leadership, proactive

25-Oct-16

 

Applied
 • 5 years management experience
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Able to understand engineering drawings

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อธิบายเขียน PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรประเภทอะไร

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age 25-35, Bachelor in Electrical Engineer
 • 3-5 years exp Technical Support ,Automation
 • 25,000 - 35,000 THB + OT + Provident Fund + Bonus

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree with Engineering
 • Experienced in Siemens, Allen-Bradley
 • Experience in Manufacturing Execute System

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 35,000- 45,000 THB + OT + Car Allowance

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female age 25-30,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 25,000- 30,000 THB + OT + Car Allowance

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล