• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม PHP
 • มีความสามารถในการเขียน front-end เช่น HTML,AJAX

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Several years of experience as a PHP developer
 • Competitive salary
 • Relocation support to Bangkok

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Samsung Android, Android Developer
 • Samsung KNOX, Mobile Developer
 • Samsung B2B enterprise mobility

26-Oct-16

 

Applied
 • Development and maintenance of the games
 • Development the game as assigned
 • Fixed a bug or crash the system

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to working with fast growing Social
 • Opportunity to gain well benefits
 • Comfortable working location

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in PHP Programming around 3-5 years
 • PHP, MySQL, JQuery, JQuery UI, CI Framework
 • Contract and renew

26-Oct-16

 

Applied
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
 • สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ Java
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ Java

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in PHP
 • Good communication skill
 • N/A

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Sciences
 • At least 3 years of experience in web programming
 • Knowledge of HTML, CSS, JS is required.

25-Oct-16

 

Applied
 • Great Professional Working Environment
 • Hiring IT Manager, Jr./Sr. Developer
 • Software, Hardware, PHP, MySQL

25-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proficient knowledge of PHP programming
 • Good knowledge of MySQL
 • Good understanding of database design concept

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการ PL/SQL Developer Tool
 • มีความเข้าใจใน Programming Logic / Algorithm
 • มีความรู้ทางเกี่ยวกับ MVC, Database Design

25-Oct-16

 

Applied
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วย PHP/.Net,MySQL,HTML,CSS
 • โบนัส, ปรับเงินเดือน, เที่ยวประจำปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง

24-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 1 - 3 years of experience in related fiel
 • Knowledge of BDD,TDD is a plus
 • Develop and maintain the company websites

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong PHP programming skills
 • Experience interacting with RESTful web APIs
 • Understanding of secure coding practices

21-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience 3-5 years.Knowledge in web developing
 • PHP, MySQL, jQuery, jQuery UI, CI Framework
 • (or other MVC Framework), CSS, SQL Command, Oracle

21-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in PHP application development.
 • Practical knowledge of PHP, WordPress, jQuery, CSS
 • Good command of written and spoken English.

21-Oct-16

 

Applied
 • Happy in programming with creative and user friend
 • Strong in PHP5 (OOP) and good in SQL
 • Knowledge in Internet programming

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • rigorous and proud of your work and code produced
 • knowledge of JavaScript, AJAX, HTML and CSS
 • CMS experience preferred

19-Oct-16

 

Applied
 • Web Developer (PHP Python ReactJS Javascript)
 • New graduate is welcome
 • Strong OOP, great attitude and enjoy coding

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล