• ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to working with fast growing Social
 • Opportunity to gain well benefits
 • Comfortable working location

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Portfolio is strongly encourage during interview
 • New graduate are also welcome !

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs exp in Web & Mobile Application iOS/Android
 • HTML5, CSS3, JavaScript, Node JS, SQL and No SQ
 • MV/ cross-platform frameworks development, Java

25-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม Visual Studio ฯลฯ
 • สามารถเขียนโปรแกรมเวปติดต่อระบบ ERP,GPS

25-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 years of web mobile web and mobile app product
 • developing for multiple mobile OS iOS, Android
 • Strong grasp of information architecture

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile Application
 • พัฒนา Mobile Application บน iOS และ Android ได้
 • เขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming)

24-Oct-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience in related fields
 • Programming: Flashbuilder, AS3
 • Develop Mobile applications for internal

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead iOS and Android Developer
 • Experience with iOS, ObjectiveC or Swift, Android
 • Some experiences with streaming media systems

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย OOP
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนา Android app

21-Oct-16

 

Applied
 • Proven software development experience in PHP
 • Hands on experience on Codeigniter, Joomla
 • Knowledge of hybrid mobile app development

20-Oct-16

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female with age 25-35 years old
 • At least 1– 5 years working experience in Android
 • Skilled in Java Programming

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียน Linux, HTML5, CSS3 และ Javascript ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งาน Node.js ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in Marketing and Sales Promotion.
 • Open all Gender, Not Over 30 Years old.
 • Have experience in Sales on Mobile Application.

14-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's or higher degree in Computer Science,IT
 • 1-5 years of experiences in Android development
 • Experience in Android development and/or iOS

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล