• Deliver outstanding value for clients
  • Graduate in Public Relations, Marketing or related
  • Fresh graduates with high ambition are welcome

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor or Master degree in Public Relation
  • 3 years experiences in Corporate Public Relation
  • Strong knowledge in Public Relation or CSR process

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Project (ดูแลและวางแผนสื่อ Offline และ Online)
  • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตอล / มีความคิดสร้างสรรค์
  • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล