• Project (ดูแลและวางแผนสื่อ Offline และ Online)
  • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตอล / มีความคิดสร้างสรรค์
  • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล