Key Account Executive

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เคยผ่านงานด้านดูแลลูกค้ากลุ่มร้านอาหารมา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales experiences, prefered in HORECA
 • Manage sales of Hotel accounts
 • Enjoying in food business

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Minimun 3 years in Key Account Management
 • Travel is required nationwide as assign

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล