• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต/วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ IP internetworking,TCP/IP,LAN Switching
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 0-18 years (Junior & Senior)
 • IT Consultant or pre-sales background
 • Good command of English skill

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Service Desk
 • Infrastructure Management and Incident Management
 • Support and service requirement

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Recruitment Consultant
 • Identify and develop new client business/relations
 • Manage the full cycle recruitment process

01-Dec-16

 

Applied
 • Working on implementations of Dynamic AX
 • Responsible for functional & technical requirement
 • Project scoping and estimation

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Sales/ IT related Sales
 • Find new clients/new opportunities for IT project
 • 2-3 year working experience as IT Related field

30-Nov-16

 

Applied
 • Experience at least 1 year
 • C#.Net , ASP.Net , VB.Net , .Net
 • Good Command of English (TOEIC 550 up)

30-Nov-16

 

Applied
 • Fully 1 year up in field IT
 • Web App, C#.Net, ASP.Net, VB.Net, Oracle, SQL
 • Good Command of English (TOEIC 550 up)

30-Nov-16

 

Applied
 • Propose to customers in Asia Pacific area
 • Consult IT, esp. Factory IoT and Security area.
 • Experience 8-18 years IT Consultant or Pre-sales.

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age 25 - 30 years old
 • Experience in IT Management Process
 • Good leadership and management skill

29-Nov-16

 

Applied
 • Thai Nationality age 22-40 years up
 • degree or Master's degree in Computer Engineering
 • Experience to study aboard to oversea.

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional in business communication
 • Excellent English and Thai communication
 • IT Background

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน ITอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายด้าน IT อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

28-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female, age between 25-35 years old
 • degree in Computer Engineering, Telecommunication
 • 3 – 5 years of experience in Sales

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experience in IT audit
 • Familiar with ERP application; SAP, Oracle Finance
 • Salary based on experience and qualification

23-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล