• Helpdesk Support
 • ประสบการณ์ด้าน Helpdesk หรือ IT Support ในองค์กร
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Information System
 • Experience in customer support
 • TOEIC score of at least 855

21-Oct-16

 

Applied

IT Support / IT Helpdesk Support

Emerio (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in IT Support 1-2 years
 • H/W, S/W troubleshooting
 • Good attitude, Service mind

19-Oct-16

 

Applied

Helpdesk Support - IT Retail Service

Wishwon Info Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ใช้ Linux/Unix ใช้ SQL ได้
 • มีประสบการณ์ IT support หรือ Helpdesk
 • วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีความชำนาญ SQL,Database

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ Helpdesk หรือ IT Support ตั้งแต่ 2-4 ปี

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสมัคร บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
 • ที่มีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ
 • IT Support และ Helpdesk Support

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แก้ปัญหาด้านเทคนิค Hardware และ SoftWare
 • ให้คำแนะนำในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้าน IT
 • มีประสบการณ์ Support ที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT Support หรืองาน Helpdesk
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Helpdesk Technician

Booking.com/Booking.com

กรุงเทพมหานคร

 • Oversea training (Shanghai + Amsterdam +Singapore)
 • Diverse team and Flat oranization
 • Booking is growing very fast in APAC

13-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล