• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • กำกับและรับผิดชอบยอดขายผ่านช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Key Account Management
  • Responsible for account plan, Sales, and Profit
  • Strengthen Customer relationship

21-Oct-16

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Key Account Manager
  • Modern Trade
  • Sales

18-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล