• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในธุรกิจการเงิน
  • เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL, SPSS

29-Nov-16

 

Applied

Manager, Fraud Management

dtac

ปทุมวัน

  • Bachelors or Master Degree in Finance, Accounting
  • 7+ experience in Fraud Management
  • Identification of the root cause for control

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล