• ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain and Acquire new prospect customer
 • establish relationship with customer to close sale
 • Responsible for achievement of sales target

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การตลาด
 • มีประสบการณ์การด้านการขายสินค้าบรรจุภัณฑ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง,โน้มน้าวใจ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Learning & Development
 • Training
 • Human Resources

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female 28-38 years old
 • Make succession Plan
 • Succession & Career Planning

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master’s Degree in Organic Chemistry
 • Male / Female 22- 30 years
 • Good command on written and spoken English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architect, Marketing or Real Estate experienced
 • Excellent multi-tasking skills
 • Good command of spoken and written English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ27-32 ปี วุฒิป.ตรีอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-4 ปี มีความรู้ด้านไฟฟ้า
 • ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ และออกทำงานต่างจังหวัดได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business process improvements and process design
 • Develop solutions to support business objectives
 • 5 years in Process Development ,Project Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Focal person to provide any information
 • Responsible to bring in any new business
 • Provide the plan to Business Development Director

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduated are welcome
 • Good communication skill
 • Fluent in Thai and English is preferred

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Speaking N3 up
 • Good service mind
 • Active & polite

25-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

25-Oct-16

 

Applied
 • Master Degree in Human Resource
 • Age not exceeding 30 years.
 • Change Management or Coaching certification

25-Oct-16

 

Applied
 • Java, Mobile develop tools หรือ Dynamic AX
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ Small SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ชอบการเป็นพิธีกร การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
 • สวัสดิการ โบนัส ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท System : IT / Computer Science
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / กระบวนการทำงาน / ประสานงาน
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science.
 • 5- 7 years in employee relations and development.
 • Being ER consultant for all employees.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English
 • Test Score ; TOEIC >900 // IELTS > 7 // TOEFL >95
 • Detail- Oriented with high commitment

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of work experience in Training
 • Human Resources Management, Political Science
 • Have knowledge in Competency and KPI

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science
 • 5-7 years in employee relations & development
 • Being ER consultant for all employees

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Result driven
 • Good sales and Marketing skill
 • English or Chinese speaking is prefered

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in any discipline
 • 2+ yrs. experience in business, risk
 • Good command of Thai & English

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 25-30 years old. Male or female
 • Bachelor or Master Degree in HR Management
 • Direct experience in Human Resource

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business admin
 • At least 1 year experience in office
 • Able to work well under pressure and time

20-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน MIS อย่างน้อย 1 ปี
 • ออกแบบ, พัฒนา และ จัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินผล

20-Oct-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล