• Create & maintain property data mapping
 • Proficiency in Microsoft Excel & Office suite
 • Thai nationals & recent graduates + great English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop High Quality Contents for G-Able marketing
 • 2 years experience working in content writing.
 • Excellent written, visual and verbal communication

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • myanmar web editor
 • online marketing
 • graphic design skills

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manipulate content for InDesign templates
 • Clients located in Australia, US and Europe
 • Good English reading and writing skills

09-Dec-16

 

Applied
 • Salary 15,000 + Annual Bonus and Outing
 • มีใจรักและรอบรู้ในสินค้าไอที
 • ทำงานเป็นทีม บรรยากาศโฮมออฟฟิศ เป็นกันเอง

09-Dec-16

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปี – 35 ปี
 • รักงานนักข่าว ชอบการเขียนหนังสือ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Promote ทุกแบรนด์ของเดอร์มาลิงค์
 • เขียนรีวิว บลอค คอนเทนต์ เว็บบอร์ดต่างๆ
 • ประสานงานกันบ zoom PR เตรียมข่าว

07-Dec-16

 

Applied
 • Web Content Editor
 • Female
 • Good English and interpersonal skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบหาที่มาที่ไปของสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในสื่อ
 • สนุกกับการใช้คำเพื่อถ่ายทอดสารอย่างมีศิลปะ
 • มีทักษะทางภาษาเป็นเลิศ

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • สามารถเขียนข่าว รีวิว บทความ หรือ บทความเชิงโฆษณา
 • มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล