CHEF DE PARTIE (Working Oversea)

Club Med

ต่างประเทศ

 • Thai Nationality
 • Diploma/Bachelor Degree in Culinary arts
 • Fluent in English is necessary

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานครัวอย่างน้อย 5 ปี
 • ควบคุมดูแลการทำอาหารและการจัดแต่งอาหาร

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Pastry Chef / Chef de Partie ครัว Bakery

LSG Sky Chefs (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Passion in Cookery in Bakery
 • 3-5 years ++ experiences
 • HACCP, GMP knowledge is a plus

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย / ไม่จำกัดอายุ
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความละเอียดรอบคอบมีใจรักในการบริการและการทำอาหาร

28-Nov-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและทำอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหาร
 • ปริญญาตรี การโรงแรม หรือ ด้านอาหาร

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล