• ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดหรือการขาย
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-6 years of experience in Insurance Industry
 • Fluent communication and presentation in both Thai
 • Excellent MS Office and SQL Skill

20-Oct-16

 

Applied
 • Strong record in digital marketing or social media
 • Past success in hands on brand management
 • Excellent people & communication skills; proactive

19-Oct-16

 

Applied
 • Oversight in developing Driver Campaign Marketing
 • Have at least 5 years experience in B2B enterprise
 • Own driver website content & Driver Life Cycle

19-Oct-16

 

Applied
 • Experience in distribution channel management.
 • Customer focus and Result-oriented.
 • Excellent communication, interpersonal skills.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in online advertising campaign.
 • Advanced Microsoft Excel user is a must.
 • Fluent in English.

18-Oct-16

 

Applied
 • Marketing Campaign Analyst
 • Understanding Customer Experience, Online Behavior
 • Exp in Online Customer Engagement is preferred

17-Oct-16

 

Applied
 • Purely focusing on Asia Influencer Marketing
 • Next generation marketing technology start-up
 • Work with co-founders closely as a starting member

14-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล