• มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง(Compliance Audit)
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • internal audit, ERP, SAP, finance, economics,
 • accountancy, document process, risk management
 • flowchart, english

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Audit financial, operational and system
 • Good command of English
 • Strong knowledge of J-SOX

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years of internal audit experience.
 • To be a valued member of the Internal Audit.
 • Professional Accounting Qualification.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English and computer in excellent command
 • 5 years of experience for internal audit
 • Bachelor Degree in Accounting or Related field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide risk and internal control environment
 • Provide assurance on the quality of the control
 • Support senior management decision making

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years in Internal Audit and/or External
 • Bachelor or higher degree in Accounting or related
 • Solid knowledge of Auditing Standards

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Internal Audit
 • Public Company
 • Corporate

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years
 • Degree in Finance and Accounting
 • Excellent command of written and spoken English

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age between 25- 35 years
 • Degree in Accounting or related field
 • Good command of English

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Senior officer

Siam Gems Group

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

27-Oct-16

 

Applied
 • 1 years of relevant working experience.
 • Audit of securities business would be advantage.
 • Good verbal and writing skills in English.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum two (2) years experience
 • Be able to travel and work in up–country

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Good Command of English.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit
 • Previous knowledge or familiar with ERP packages
 • Good knowledge or understand accounting principle

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Accounting or related field.
 • Good command of English Languages.
 • experience in internal audit or external audit.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

27-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีการบัญชี,ผลิต,IT,วิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง

27-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • experiences in internal audit
 • Prepare operational and financial audits
 • Auditing various business units

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Age 28-35 years old
 • Minimum of 4 years working experience

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-27 Years / Male or Female
 • degree in Auditing, Accounting, Business Adminis
 • 1-3 years’ experience in Audit function

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in accounting, audit.
 • Experience in internal audit or account audit.
 • Be creative, and follow-up.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • manage the Internal Audit function
 • identification and evaluation of risk
 • ensuring compliance with applicable law&compliance

27-Oct-16

 

Applied
 • CPA or CIA would be advantage.
 • 5 years working experience in auditing.
 • Good command of English and presentation.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related filed
 • Hold on experiences in Audit
 • Good interpersonal communication and social skill

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • CPA qualification required.
 • 5 years of relevant working experience

26-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor's degree in Auditing, Accounting
 • 1 - 2 years' experience in internal auditing
 • Strong analytical

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • Good English skill.
 • Bachelor degree in Accounting, Finance.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจ

26-Oct-16

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and conducting internal audit program.
 • Minimum 5 years of experience for internal audit.
 • Be able to travel to factory sometimes

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age under 30 years old
 • Bachelor’s degree or more in Accounting/Financial
 • 1 year exp in Internal Auditor, Auditor

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 2 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordination between customers and factories
 • Degree or higher in Corporate Governance, Auditing
 • Thai nationality, age between 30-40 years old

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล