• จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือมีพื้นฐานด้านกฎหมาย
 • กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

08-Dec-16

 

Applied
 • 2 years up experience in Import - Export Operation
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Sound Knowledge in import – export operation

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป การเงินการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจตปท.
 • มีความรู้พื้นฐานด้านสินเชื่อ หรืองานธุรกิจตปท.
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in BBA / Finance / Accounting or
 • 1 - 2 years experience in Finance or Accounting fi
 • Excellent in English communication.

07-Dec-16

 

Applied
 • Working in a project environment
 • Manage the different operation tasks
 • Salary negotiable

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล