• สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี หรือโททางด้านคอมพิวเตอร์, ไอที
 • มีความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Computer
 • knowledge in Object Oriented Programming
 • software development 4 years

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Develop applications with using C# .NET.
 • Develop applications with using SQL server tools.
 • A good command of English is required.

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in IT, Engineering
 • 6 years of experience
 • Proficient in English Language.

28-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Sales force Configuration, APEX program
 • Oracle Form and Java
 • Experience in life insurance CAS system

28-Oct-16

 

Applied
 • Develop application C#.NET,VB.NET,MVC
 • At least 0-1 year of experience in programmer
 • HTML, XML, CSS, JavaScript,SQL Command / Server

28-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 37
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5

28-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop web application using PHP, MySQL, XHTML
 • Experience with PHP frameworks
 • Good problem solving skill & priority

28-Oct-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age 25 - 33 years old.
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Minimum 5 years’ experience in Web Programming

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • 0-3 years experience in ASP.NET, VB.NET and C#.NET
 • Knowledge in UML and OO programming

28-Oct-16

 

Applied
 • Experienced 5 years in Application development
 • MS.Net Programming ASP. Net, C# .Net, C# .Net,
 • Crystal Report, Java script and Ajax

28-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • software development
 • OOP and Microsoft stack: C#, ASP.NET, MVC5
 • Keep to learn new technologies

27-Oct-16

 

Applied

Senior Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2-5 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน
 • พัฒนา Web Application ภาษา PHP
 • Design ฐานข้อมูล

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

27-Oct-16

 

Applied
 • Database system program developing and managing
 • Company’s software developing and maintenance
 • Checking and update of company’s computer database

27-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบแบบ Web Application
 • -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in Cobol
 • Keen to learn new technologies
 • Bachelor’s degree in Computer Science

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Computer science
 • Experience 2-3 Years in Programming
 • Strong Oracle Server and relational database desig

27-Oct-16

 

Applied
 • software code to implement customers’
 • experience in real world software development
 • Knowledge of test automation

26-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Good programming knowledge in VB.net, Visual
 • Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle, Unix

26-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age during 24-30 years
 • 4 years up experience
 • degree / Master degree in Computer Engineer

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2-5 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience programming ASP.NET web applications
 • Experience with Microsoft SQL Server.
 • Microsoft certification a plus, but not required.

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Minimum 5-6 years experience in software
 • Experience with Microsoft C#, ASP.NET MVC.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.net is essential.
 • Fix bonus 2 months, Annual leave 15 days
 • Experience in insurance or logistic is a big plus.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree / Master degree
 • At least 4 years experience in system analysis
 • Experience in Automotive industries

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Design, development, implement
 • Prepare technical documentation
 • Experience in Software Developer with PHP, PL/SQL

25-Oct-16

 

Applied
 • 5+ years professional experience developing
 • Good understanding of back-end technologies
 • Good understanding of scalable applications

25-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 3 years experience in .NET C#

25-Oct-16

 

Applied
 • Strong development skills in VB.NET, C# or PHP
 • 2 -3 or more years experience in development
 • Experience using SQL Command

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences with Java/JEE
 • Experience on NoSQL database
 • HTML5, CSS3, jQuery and AngularJS will be a plus

25-Oct-16

 

Applied
 • Undertake coding of project
 • C#.Net, ASP.Net, VB.Net
 • At least 4 years of experience

25-Oct-16

 

Applied
 • Develop workflow and support application develop.
 • 2 years of working experience in PEGA or workflow.
 • Strong Java programming languages – J2EE/JEE, HTML

24-Oct-16

 

Applied
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund
 • Customize or develop programs for ERP
 • 4 years of exp in Programming, ERP Application

24-Oct-16

 

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

24-Oct-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Experience in PHP Framework
 • Experience in SEO
 • Experience in Social Media Plugins

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปวส. ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C#

24-Oct-16

 

Applied
 • At Least 2 exp in programming .NET Technology
 • SQL Design,Develop & Optimization (MS-SQL, Oracle)
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-4years experience in programming JAVA Technology
 • experience in J2EE, EJB, Servlet,Oracle,SQL Server
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Middleware Developer
 • Java Programmer (Jr./Sr.)
 • see job description

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 - 6 years working experience in online
 • Expert in Website Structure, Word Press
 • Knowledge in digital web will be advantage

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

18-Oct-16

 

Applied

Senior Server Programmer

One Thumb Mobile Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Mobile MMO game development
 • Experience in .net, C#, MySQL and windows servers
 • Thai and English language skills

14-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล