• เพศหญิง/ชา ยอายุ 25 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือสูงกว่า
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา web c#.net.html.html5,jawa

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม Java, Objective-C,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

09-Dec-16

 

Applied

Application Programmer

KBTG

ปากเกร็ด

 • Experience in application development life cycle
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Systematic and analytic thinking

09-Dec-16

 

Applied

Web Application Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Only
 • Develop Web Application
 • Proficient and Experienced in Database System

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai Male / Female
 • Knowledge with HTTP protocol
 • Knowledge with JavaScript, CSS

08-Dec-16

 

Applied
 • เขียนLinux,HTML5,CSS3 และJavascript ,ใช้Node.jsได้
 • เขียนโปรแกรมบริหารDatabase PostGreSQL หรือSQLอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male & Female, Thai Nationality Age between 24-28
 • degree in Computer Engineering / Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience in Web

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบนSmart phone
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ANDROID หรือ IOS

07-Dec-16

 

Applied
 • Designs, develops, tests, deploys and supports
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Scripting/Programming languages: VB, VB.NET,

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Detail design, Coding, Unit test.
 • Developing system using Java or .NET.
 • Take responsibility for program quality of detail

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only
 • ปริญญาตรี สาขาComputer/Software Engineer หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมภาษา C#, .NET, GIS

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree with computer engineering
 • 0- 3 years working experiences
 • Some knowledge to use SQL

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
 • มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP, CSS, HTML5, Javascript, Boostrap, SQL
 • Experience in Mobile Application Development is +
 • New Graduate students are welcome

05-Dec-16

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female with age 25-35 years old
 • At least 1– 5 years working experience in Android
 • Skilled in Java Programming

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer ABAP4 & SAP (SD)
 • 2 yeas’ experiencing in SAP Application
 • Electronics Manufacturing Services (EMS) environme

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล