• การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Pharmacy according to Thai Law.
 • Holding valid Pharmacist Professional Certificate.
 • Fluent in English.

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • ให้คำปรึกษารวมถึงจ่ายยา และเวชภัณฑ์
 • ผลักดันยอดขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด

21-Oct-16

 

Applied
 • ให้คำปรึกษารวมถึงจ่ายยา และเวชภัณฑ์ อาหารเสริม
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ผลักดันยอดขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

เภสัชกร

Health Up Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เภสัชศาสตร์
 • 25 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย , หญิง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

20-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 22-30 years old. Thai resident
 • Bachelor degree in Pharmacy
 • 1-2 years experience in Pharmaceutical/Healthcare

19-Oct-16

 

Applied
 • สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกประกันคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลเอกสารด้านงานทะเบียน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • Knowledge of FDA regulations and standards
 • Good command in spoken and written English

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mths., Insurance, Loan, Uniform, etc.
 • Service Medical facilities' functions
 • At least 1 yr. exp. in Hospital, Pharmacy or Drug

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

18-Oct-16

 

Applied
 • Hold a valid pharmacy license
 • Be able to work in shift pattern
 • Experienced in pharmaceutical or relevant field

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Sc. in Pharmacy
 • Age 40-50 years old
 • 7-10 years experience in Pharmaceutical industry

18-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิตยา
 • ดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
 • บริหารงานในแผนกและพัฒนางานทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

18-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลของการอบรม
 • บริการให้ข้อมูลด้านยาสำหรับลูกค้าและทีมงานขาย

18-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

18-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

18-Oct-16

 

Applied

Pharmacist (1 year contract)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Trading, FDA
 • COA, API (Active Pharmaceutical Ingredient)
 • 1 year contract

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor ' degree in Pharmacy.
 • experienced in a manufacturing operations.
 • Experienced R&D would be an advantage.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Pharmacist (Contract)

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Pharmacist. Regulatory Affair
 • Pharmacy license, contract
 • Good in English skill

17-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผิดชอบต่อหน้าที่และมีความตั้งใจในงานดี
 • เงินเดือน ตามตกลง

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

17-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy with license
 • Be able to work under pressure
 • Good command of English and Computer literacy

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Pharmacy.
 • 1 - 4 years of experience in Pharmaceutical
 • Holding a valid Pharmacist Professional

16-Oct-16

 

Applied
 • Pharmacist license
 • 30,000-45,000THB
 • Overseas training opportunity

11-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล