• มีความรู้ISO /IEC 27001, ISO/IEC 20000-1,ISO 22301
 • มีความรู้ IDC, Network, Cloud Computing
 • มีทักษะในระบบบริหารจัดการ (Management System)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting, business, economics
 • At least 3 years experience in related functions
 • Knowledge in financial instruments will be a plus

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Economics
 • Male aged 21-40
 • Computer applications proficiency

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • background in financial instruments and statistics
 • Good analytical and communication skill
 • Bachelor degree in Finance, Economic, Statistic

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Knowledge in ISO9001 Requirements & Internal Audit
 • Knowledge in ISO14001 Requirements
 • ISO9001, ISO14001 Lead Auditor certified

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To be part of leading Japanese company
 • To utilize your skills in sales and engineering
 • Attractive remuneration package

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or above in the field of Law
 • Have knowledge or experience about business law
 • Good command in English communication

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To be part of leading Japanese company
 • To utilize your skills in sales and marketing
 • Attractive remuneration package

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin, Finance
 • 1-3 years of experience in Corporate Banking
 • Good English writing skills. Good computer skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี/ป.โทสาขา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด และ เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 2 years of experience in sales and marketing
 • Good command in English

09-Dec-16

 

Applied
 • Accounting degree
 • can close the accounting book using Mac 4
 • Can work in Phuket

09-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

09-Dec-16

 

Applied
 • Previous experience in Shipping Lines
 • Computer knowledge on Microsoft office
 • Experience of the accounting process

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Experience in risk assessments
 • understand of credit risk management on mortgage

09-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในโปรแกรม SAP
 • ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายการภาษีต่างๆ

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-10 years experience with international companies
 • SAP is a must
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years working experience in an accoun
 • Ensuring an accurate and on time account closing
 • Support overall department goals and objectives.

09-Dec-16

 

Applied
 • Male - Female / Age 25 - 32 years old
 • Experience in purchasing, import-export
 • Good English skills both spoken and written

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Business Admin
 • Experiences in SAP/ SAP B1 would be advantage
 • Able to work at Rama3

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in accounting policies,costing,taxation
 • Experience in GL accounting-Cost accounting
 • Experience in manufacturing industry

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

09-Dec-16

 

Applied
 • At least experience about android application 6 ye
 • Bachelor degree in computer science or relate file
 • Male or female above age 28 yrs

09-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

09-Dec-16

 

Applied

Procurement Senior Officer

Organics Asia Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree required
 • 3 years of experience in Marketing
 • Customer events.

09-Dec-16

 

Applied
 • Good Command of English
 • Leasing Sales
 • Good Benefit

09-Dec-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทุ่มเทเวลาให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน Trainer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in International Business,
 • 5 years experiences in both domestic and overseas
 • sourcing or buying functions,

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านงาน HR
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านแรงงานต่างด้าว

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience in customer service training
 • 3-5 years experiences in call center
 • Positive attitude and able to work under pressure.

08-Dec-16

 

Applied
 • HR Management, HR, HRD, Political Science, HR Ops
 • Human Resource Officer / Senior Human Resource
 • Result-oriented, people-focused, proactive,

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 3-5 yrs. experience in audit firm & consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experience

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Budgeting
 • Finance
 • SAP

08-Dec-16

 

Applied
 • Handle recruitment activities
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • Male,at least 3 years of experience in Recruitment

08-Dec-16

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export Import
 • Sea Freight, Ocean Freight, Sea, Ocean, Operation

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานตามข้อกำหนด
 • ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ในตรวจสอบ ควบคุม
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหาร

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 years’ experience working in Office
 • Service minded and Planning Skill

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in cost accounting
 • Cost analysis
 • Good leadership and good communication

08-Dec-16

 

Applied
 • Clear highlights help increase the chance that you
 • Clear highlights help increase the chance that you
 • Clear highlights help increase the chance that you

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Track License of beverages
 • Ensure all regulatory information and guidelines
 • Review all customer complain and ensure all answer

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล