• 7 years in Marketing field
 • Good in English communication skill
 • Strong planning,negotiaition communication

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไปในสาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Marketing communication Officer
 • 50,000 baht
 • bangkok/rayong

20-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานสายการบิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-6 ปี
 • เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe :premiere pro, illustrator

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe :premiere pro, illustrator

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree required Minimum 3 years of exp.
 • 3 years of experience in Marketing
 • Customer events.

18-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ ตราสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอรูปแบบ เพื่อให้ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์

18-Oct-16

 

Applied
 • Handle Digital/Non-Digital marketing
 • Acquire data and data collected by sales
 • Interpret data, analyze results

18-Oct-16

 

Applied
 • 3 years in a marketing role or related position
 • Bachelor’s degree in Communication Art
 • Good command of English

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล