• วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced administrator and credit controller
 • Multinational and multicultural context
 • Strong coordinator and fluent English

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai Male or Female, Age 25-32 years old
 • Have strong financial modeling skill
 • Good in English skills

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in banking or consulting firm
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Entrepreneurship with P&L responsibility

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage credit operations and coordinate with sales
 • Ensure timely and efficient operations of credit
 • Ensure monthly processing are met as required

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท System : IT / Computer Science
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / กระบวนการทำงาน / ประสานงาน
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 5 ปี

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting or Law
 • 4-5 years in credit control area
 • Basic English

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานวิเคราะห์สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การเขียน
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อจะได้รับการพิจารณา

17-Oct-16

 

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance.
 • Experience in Credit Analyst related, Underwriter.
 • Familiar with rules and regulations of banking.

17-Oct-16

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

03-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล