• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีในด้านทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduates are welcome to apply.
 • Good command of English.
 • Able to work in irregular hours.

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Strong experience & knowledge in Labor union
 • Experience in field of productivity activity
 • Training program. Providing information

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee Relations
 • 6 year-experience in ER or related position
 • Disciplinary and company regulation enforcement

06-Dec-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates in PR, Journalism, CommArts
 • No professional relevant experience required
 • Positive attitude, quick learner, pleasant looking

06-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 28 ปี
 • สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาเป็นครั้งคราว

06-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for employee relation activity align
 • 0-2 Years experienced in employee relation field
 • Have knowledge in Labor law is a plus

06-Dec-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

05-Dec-16

 

Applied
 • english
 • part-time
 • customer

05-Dec-16

 

Applied
 • Outbound call
 • English speaking, oversea job
 • communication skill

05-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบและดูและงานด้านการตลาด
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

05-Dec-16

 

Applied
 • Strong english and thai communication skill
 • Good coordination and human relationship
 • Friendly and outgoing personality

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม 1-2 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • Read, write, speak English fluently
 • Assist guests with check in and checkout
 • Operating in Front task area

04-Dec-16

 

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 23-27 year
 • 1 year experience in Employee Relations
 • Good command of English both written and spoken.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์
 • จัดทำข่าวสารเผยแพร่ดำเนินการประชาสัมพันธ์
 • ทำหน้าที่ต้อนรับ และตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้า

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only
 • degree or higher in Public Relation
 • Can write press releases and contact media

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

30-Nov-16

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Finance
 • 3-5 Years experience in investor relations
 • Detail-oriented, well-organized and self-motivated

28-Nov-16

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล