• ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
  • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree or higher with in Accounting, Finance
  • Expertise PC skills and Microsoft office
  • Above-average oral and written communication skill

06-Dec-16

 

Applied
  • Enters and updates information into databases.
  • Proficient in English
  • Have knowledge of associated IT will be a plus

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล