• Good English
 • Accounting knowledge
 • Bachelor degree in any file

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ
 • ป.ตรีสาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาตร์ และสาขาอื่นๆ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ติดตามผลผลิตประจำวันของแต่ละกระบวนการผลิต

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข
 • มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบณ์การจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีความรู้ระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

18-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการบิน

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Planning Officer

Bayer Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experience in production planning.
 • Knowledge of Lean &Six Sigma, 5S.
 • Fluently in English.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Proficiency with Microsoft Excel
 • Degree in BA, Economics, Statistic

18-Oct-16

 

Applied
 • Logistic, Business Administration, Finance
 • Procurment, Planning, Costing, Business Control
 • Good English skills, Work 5 days per week

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production planning
 • ติดต่อประสานงานรับออเดอร์
 • จัดทำและตรวจสอบแผนการผลิต

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CMMS data analysis and maintainance
 • SAP PM Master/SAP system Admin
 • Good communication skill

17-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

13-Oct-16

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล