• รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

02-Dec-16

 

Applied
 • ส่งเสริมการขายโปรโมชั่นต่างๆของศูนย์
 • ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลทั่วไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduates are welcome to apply.
 • Good command of English.
 • Able to work in irregular hours.

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

29-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 28 ปี
 • สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาเป็นครั้งคราว

29-Nov-16

 

Applied
 • english
 • part-time
 • customer

28-Nov-16

 

Applied
 • Outbound call
 • English speaking, oversea job
 • communication skill

28-Nov-16

 

Applied
 • Good Language Skills
 • Be Active and love to learn new things
 • Be organize for all documents

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบและดูและงานด้านการตลาด
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

28-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

27-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

26-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล