• รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

21-Oct-16

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานบริการอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานบริการอย่างน้อย 2 ปี
 • ดูแล ติดต่อประสานงาน ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • 1+ years of experience in a customer service
 • Has a pleasant, patient and friendly attitude
 • Strong decision making and analytical abilities

21-Oct-16

 

Applied
 • english
 • part-time
 • customer

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี

20-Oct-16

 

Applied
 • รับสาย และให้ข้อมูลลูกค้า
 • รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี

19-Oct-16

 

Applied
 • Team Building skill & Leadership skill .
 • Good command speaking and reading English.
 • Have experience in Freight Forwarder ,Ocean Export

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มี Service Mind
 • รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • มีบุคลิกภาพ / มนุษยสัมพันธ์

18-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบและดูและงานด้านการตลาด
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

17-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบ และเข้าใจที่มา สาเหตุ และผลกระทบ
 • ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูล ขอรับข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูล ระบุถึงต้นตอของปัญหา

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Join our fast growing company
 • Positive attitude
 • Good computer literacy and social media

16-Oct-16

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล