• IT Security Control
 • ISO27000
 • computer science

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

28-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science or IT
 • Solid understanding of ISO 27001/27002
 • 5 years of IT experience

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงาน IT Security
 • รับผิดชอบด้าน IT Security Management

25-Oct-16

 

Applied
 • Possess both skills and knowledge in overall IT.
 • Strong knowledge in virus control.
 • New grads are very welcome!

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3 - ม.6
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล