• Thai nationality
 • 1-5 year experience in recruitment
 • Good command of spoken and written English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาแหล่งสรรหาบุคลาการ
 • ออกบูธรับสมัครงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส
 • ถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้จัก

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 2 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruitment Officer

SIAM CLOTHING SUPPLIER CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 2 years experience working in recruitment ,HR
 • Thai ,Female aged over 25 years old.
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • recruitment , hr ,recruiter
 • Response for hiring process
 • 1 years of experience in recruitment, HR

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 0 - 3 years’ experience in human resource
 • Good computer skills with MS Office

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR or other related fields
 • At least 1 year experience in Recruitment Function
 • Good English proficiency

19-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สรรหาบุคคลากร/แรงงานต่างด้าว
 • ชายอายุ22ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • Required Training: Knowledge in recruitment skills
 • Perform a variety of Human Resources in recruit.
 • Update and manage job descriptions system.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบริหารทรัพยากร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ พื้นฐานด้านประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์MS Office และ Power point

18-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience in Recruitment functional.
 • Knowledge in Labor Law.
 • Good English proficiency.

18-Oct-16

 

Applied
 • Recruitment end-to-end process
 • Induction Class
 • Agency/Outsource Management

18-Oct-16

 

Applied
 • Experience of working 1 -2 Years.
 • Experience in sales or telemarketing skills.
 • Good command of Thai and English communication.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 24-28 / Bachelor in any related
 • Experience in HR, Admin is advantage
 • 20,000 - 25,000 THB ++ / Mon- Fri (08:30 - 17:30)

17-Oct-16

 

Applied
 • HR
 • Human resource
 • Recruitment

17-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • 3 years’ work Experience in HR function or preferr
 • Ability to work independently, under pressure
 • Proficient in both written and spoken English

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •Bachelor degree in related field, Master degree
 • •At least 2-3 years of experience in Recruitment
 • •Able to work independently and as a team

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full-cycle recruitment process
 • Initiate staff activities and training programs
 • Internal communication for staff

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา , Head Hunter อย่างน้อย

17-Oct-16

 

Applied
 • degree or Master’s degree in HRM or HRD
 • 3-5 years of experience in recruitment, training
 • General knowledge of various employment

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล