• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experience in customer service training
 • 3-5 years experiences in call center
 • Positive attitude and able to work under pressure.

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Telecom Engineering, IT
 • 2 years’ experience in internet solution
 • Strong knowledge of broadband or Internet

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Experienced in Application Programming
 • Have knowledge in PI / SQL, Oracle DB

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in HROD.
 • Having direct experience for managing OD projects.
 • Some experience in HR Analytic is advantage.

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล