• เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2-.3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานภายใต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Human Resources Officer

--

ประเวศ

 • Managing the overall HR functions.
 • 3 year experience in HR at a manufacturing.
 • Working knowledge of Ms Excel and Ms Word.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • employee counseling
 • HR officer
 • Human Resource function

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บุคคล ธุรการ
 • เงินเดือน ค่าจ้าง ฝึกอบรม สวัสดิการ
 • จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Performs advanced and more complex administrative
 • Performs a variety of administrative
 • Handle benefit enrolment paperwork

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งาน payroll , คำนวณค่าล่วงเวลา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงาน payroll/เงินเดือน
 • หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (payroll) ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • บริหารระบบพัฒนาบุคลากรด้วย ICDP
 • ประสานงาน TPM Project ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • process of foreigners visa and work permit
 • administrative and secretary tasks
 • good command of english + multi tasks abilitiy

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • 1-3 year in Training or General Affairs function
 • Male/Female, age Between 22 - 27years old
 • Can work at Chachoengsao area

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

21-Oct-16

 

Applied
 • Surround yourself with industry experts
 • Work towards a better career and future
 • Friendly and excellent work culture

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ ในการทำงาน 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ

21-Oct-16

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานมีความคล่องแคล่ว
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing the payroll process.
 • Managing employee relations and staff welfare.
 • HRIS database and ensure the accuracy of all data

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of work experience in Training
 • Human Resources Management, Political Science
 • Have knowledge in Competency and KPI

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม / สรรหา / ค่าตอบแทน
 • มีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงานต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • พูดอ่านเขียน ภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้คล่อง !!!

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงานต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • พูดอ่านเขียน ภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้คล่อง !!!

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree graduate
 • . Fluent in English
 • Energetic and hard working

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 24-28 ใช้ Excel ได้ดีมาก
 • จัดการ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลการพนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร สัญญาว่าจ้าง แต่งตุั้ง โยกย้าย

21-Oct-16

 

Applied
 • 2-5 years experience in human resource management
 • Knowledge in labor law will be a plus
 • Responsible for management of Job Description and

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resource
 • Min 3 years working experience in HRM field
 • Good English skills both spoken and written

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 23-27 year
 • 1 year experience in Employee Relations
 • Good command of English both written and spoken.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain all personnel record and employment
 • Update and manage job descriptions
 • Develop, coordinate and distribute a range

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and monitor field force headcount
 • Update and follow up on recruitment status
 • Monitor promoter performance and provide feedback

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist with day to day operations
 • Liaise with medical insurance provider on claims
 • Process documentation and prepare reports

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Humanities
 • At least 2 years of HR functions, accounting
 • Experiences in HRM functions

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and monitor field force headcount
 • Update and follow up on recruitment status
 • Monitor promoter performance and provide feedback

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and monitor field force headcount
 • Update and follow up on recruitment status
 • Monitor promoter performance and provide feedback

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assisting in all HR and general administrative.
 • Fresh graduate is welcome.
 • Good command of English communication.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Generalist, ensuring the accuracy
 • Ensure the relevant HR database is up to date
 • Assist in recruitment process

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานสรรหา - ว่าจ้าง
 • จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินได้อื่นๆ
 • สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา ค่ากะ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาพัฒนาบุคลากร
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน HR

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา ค่ากะ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาพัฒนาบุคลากร
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน HR

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานปฏิบัติการด้าน - งานบุคคล - ธุรการ – ทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อายุ 22 - 35 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • งานปฏิบัติการด้าน - งานบุคคล - ธุรการ – ทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อายุ 22 - 35 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 years of HR experience in commercial
 • Human Resources generalist and coordinator
 • Employee engagement and HR policy compliance

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maximum 1-3 years of experience in HR.
 • Good knowledge of Thai labor legislation and visa.
 • Support HR Manager.

20-Oct-16

 

Applied
 • female / male, aged between 28 - 35 years old
 • At least 5 years of working in HR fuctionn
 • มีประสบการณ์ HR ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in training and develo
 • Minimum 1-3 years of experience
 • Survey and analyze training and development

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ ในงาน สวัสดิการ

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ดึงเวลา เข้า/ออก การทำงานของพนักงาน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Minimum 1-4 years’ experiences in a similar
 • Fluent in English and Thai,both spoken and written

20-Oct-16

 

Applied

HR Services Officer

CUEL Limited

จตุจักร

 • Bachelor Degree in any fields.
 • Computer skills in using MS applications.
 • 0 -1 year experience.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English, able to work in multi-task
 • at least 1 year experience as HR and GA officer
 • Female with age between 24-40 years.

20-Oct-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี อายุ 21-25 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล