• เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2-.3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 22-30 ปี
 • 2-3 ปี ประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริตตั้งใจในการทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาและคัดเลือก
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR and Admin Officer

Mirum (Thailand) Co., Ltd.,

กรุงเทพมหานคร

 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ภงด91,ภงด1,ภงด1ก
 • สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น
 • คำนวนค่าแรงพนักงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คสถิติการทำงาน ขาด ลา มาสาย
 • จัดทำเงินเดือน ในระบบ Payroll
 • ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • At least 3 years working experience in HR roles
 • Having Knowledge of Thai Labour Law

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • F / M ,aged not over 32 years. At least 2 years.
 • Bachelor's degree of higher in HRM,or related.
 • Good English communication,Coordination & Presen

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 – 25 ปี
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR officer

Enkei Thai Co., Ltd.

บางเสาธง

 • ปริญญาตรี
 • โบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่ง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Training
 • working in Downtown
 • Dynamics

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,บริหารจัดการ,สังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • มีความระเอียดรอบคอบในงานเอกสาร

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Officer

Spa-Hakuhodo Co., Ltd.

ทวีวัฒนา

 • Knowledge HR function
 • Knowledge HR function
 • Understanding of labor laws

09-Dec-16

 

Applied
 • An opportunity to work with long history
 • An opportunity to challenge your talents
 • Working location is very convenient location

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 23-27 year
 • 1 year experience in Employee Relations
 • Good command of English both written and spoken.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ และสรุปประเด็นปัญหา
 • สนับสนุนหน่วยงานและบุคคลในองค์กร
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการหยุดงาน ลางาน
 • สรุปสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงาน

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin support
 • Payroll, OT
 • Good in MS Excel, calculation

09-Dec-16

 

Applied
 • HRIS and Admin
 • HR Management report
 • MS Excel

09-Dec-16

 

Applied

HR OFFICER

TUV SUD (Thailand) Limited

คลองหลวง

 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resources
 • Minimum 3 years experience working in Human Resour
 • Good command of spoken & written English.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
 • Visa & Work perm
 • Assigned by the Search Committee

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in payroll
 • Female ,Male age 23-35 years old.
 • Computer literate especially MS Excel and MS Word

09-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, 23 - 27 years old.
 • Bachelor's degree or higher in HRM
 • 1-3 years’ experience in HR & Administration

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

09-Dec-16

 

Applied
 • HR & Admin support
 • Payroll, OT
 • Good in MS Excel, calculation

09-Dec-16

 

Applied
 • Female , age not over than 25 years old
 • Bachelor Degree in Human Resources Management
 • 0-3 year of experience in HR functions or related

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านงาน HR
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านแรงงานต่างด้าว

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-5 years Human Resources experience
 • Thai or Myanmar Nationality
 • 25-35 year old

08-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • HR Management, HR, HRD, Political Science, HR Ops
 • Human Resource Officer / Senior Human Resource
 • Result-oriented, people-focused, proactive,

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Human Resources Management.
 • Able to work under pressure and dead line.
 • Recruitment

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ: ชาย, หญิง อายุ(ปี): 21 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สรุป OT และวันมาทำงานของพนักงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and monitor field force headcount
 • Update and follow up on recruitment status
 • Monitor promoter performance and provide feedback

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • high responsible, having logical mindset
 • prioritize work, fast learner

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources or any related
 • 3-5 years of experience in Training
 • Age between 28 – 35 years old

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน/รับนโยบายกับลูกค้าเพื่ /ทำ Pay roll
 • งานด้านสวัสดิการ/ประสานงานและให้บริการกับพนักงาน
 • ทำงานด้านบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Handle recruitment activities
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • Male,at least 3 years of experience in Recruitment

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age over 28 years
 • Bachelor degree in Administration
 • 3-5 years experience in HR position

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age over 28 years
 • Bachelor degree in Administration
 • 3-5 years experience in HR position

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้านงานทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เช็คตารางเวลาขาด ลา มา สาย ของพนักงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการ ขาด,ลา,มาสาย ของนักศึกษาฝึกงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • สรรหาและว่าจ้าง
 • อายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Experience of documents for HR Department
 • Good command in English (speaking and writing)
 • Responsibility, can-do attitude and energetic

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR 0-3 ปี
 • มีผลทดสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

08-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล