• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์ Business Model

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Administration, Logistics
 • Good command of spoken and written English.
 • Manage full operation Product in warehouse.

08-Dec-16

 

Applied

Marketing Officer (Product)

Thai Stainless Steel Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 0-3 years experience and have experience in Catego
 • A good problem solver, a team player

08-Dec-16

 

Applied
 • Initiate and develop marketing activities.
 • Basic background in CRM if possible.
 • Direct Marketing experience in Marketing fashion.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 26- 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านบริหารผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2- 5 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์เคมี
 • สนใจการพัฒนาสินค้าเครื่องสำอางค์

07-Dec-16

 

Applied
 • Acquire new partner and build up relationship
 • Experience in Cash Management, Sales, Key Account
 • High level of creativity, Strong communication

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนและแปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing or relate field
 • Experience 1 year in marketing or PC activities
 • Smart personality and fast learning

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree or higher in Banking, Engineering
 • 2-3 years of experience in Debit/ATM Product
 • Good communication skill (Thai/English)

06-Dec-16

 

Applied
 • Age 25-30 year’s old
 • 2-3 years experience in Sales training
 • Can be “Effective Trainer”

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการกระตุ้นการสมัครบัตรเครดิต
 • มีทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05-Dec-16

 

Applied
 • Marketing, Ecommerce, Online content, artwork
 • Good command in English skills.
 • Creative, event, organize,good coordinating skill

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in business admin
 • At least 1 year experience in office
 • Able to work well under pressure and time

04-Dec-16

 

Applied
 • 1 year experience in product training
 • Good knowledge of customer behavior
 • Not over 32 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English
 • Test Score ; TOEIC >900 // IELTS > 7 // TOEFL >95
 • Detail- Oriented with high commitment

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23 – 30 years old
 • experience in product strategy in car industry
 • Bachelor or Masters’ degree in Science-Statistical

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • admintration
 • coordination
 • new graduation is welcome

18-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล