• สนับสนุนการขายของเซลล์
 • จัดทำ quotation แทนเซลล์
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
 • ทำหน้าที่ประสานงานกับคนส่งสินค้า/แผนกบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ISO หรือประสพการณ์งาน TQM
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • Photoshop

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 1 year working experience.
 • Good in English conversation and writing.
 • Alert, aggressive, and willing to work smart.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • University degree, ideally in a technical discipli
 • 5 years of professional working experience
 • Experience in working in or with Thai ministries

21-Oct-16

 

Applied
 • งานธุรการ เช่น เอกสาร , หาข้อมูลทั่วไป
 • ประสานงานงานเอกสาร , งานข้อมุล กับฝ่ายงานต่างๆ
 • คีย์ข้อมูล , รวบรวมข้อมูลประจำรายเดือน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดสรรงานคดีแพ่ง บังคับคดี ล้มละลาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • รู้จักแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
 • มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการประสานงานการจัดรายการวิทยุ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Co, Marketing Co, Support
 • Good knowledge of computer skills such as MS Excel
 • Good command of both spoken and written English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านเอกสารในหน่วยงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานข้อมูลขาย

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate sales team by managing schedules
 • Ensure the adequacy of sales-related equipment
 • Respond to complaints from customers

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง หรือเพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานมาก่อน
 • ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป การตลาด, การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่ทำ 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง,จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsofl officeได้

20-Oct-16

 

Applied
 • International coordinator
 • ติดต่อประสานงาน / งานแปลภาษาจีน
 • Translator / ล่าม

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Personality
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • Experience in coordinator is prefered

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับผู้แทน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด
 • คีย์ข้อมูลตามโปรแกรมของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขายและบริการ
 • ดูแลการขายสินค้า และบริการ
 • จัดเรียงสินค้า เติมสินค้า

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และความสนใจในงานการศึกษา
 • ไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มาหาประสบการณ์กับเรา เพราะตำแหน่งงานนี้ สามารถให้
 • คุณปรับรายได้ที่มากขึ้น ตามความสามารถ ซึ่งไม่มี
 • ขีดจำกัดของรายได้ ในสายงานขายต่อไป

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years as Sales Coordinator, Customers service
 • Good command of English , German , France
 • Key Account Coordinator with oversea customers

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานบริษัทผลิตแม่พิมพ์
 • ควบคุมดูแลแม่พิมพ์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1
 • ดูแลงานด้านเอกสาร Sales

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้เรื่องรถยนต์ในระดับเบื้องต้น

19-Oct-16

 

Applied
 • บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดี-ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ประสานงาน 1-2 ปี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมุลทางการขาย การตลาดลงระบบ
 • ติดต่อฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทำรายงายการขายตามประจำสัปดาห์ และ รายเดือน

19-Oct-16

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุระการและการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการใช้ภาอังกฤษได้ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
 • โสดไม่มีพันธะ

19-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • ดูแลประสานงานญี่ปุ่น แปลเอกสาร เป็นล่ามแปลภาษา
 • โต้ตอบ Email แปลเอกสารกับทางทีมงานญี่ปุ่น

19-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • Computer literacy in MS Office (Excel).
 • 0-3 years working experience in customer service

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 10K - 15K
 • 5 days working

18-Oct-16

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 10K - 15K
 • 5 days working

18-Oct-16

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Welcome for new gradate
 • Import Export Coordinator
 • English communication skill

18-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-บัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านประสานงานตลาดหลักทรัพย์
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง บุคลิคดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พูดอ่านเขียนจีนได้ดี

18-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ต้องมีก็ได้
 • ขอให้มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
 • และมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ..จบ!!

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • หากผ่านสายงานประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านติดต่อการสื่อสาร รับแรงกดดันได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้นได้ (MS Office)

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล