• เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ages 25-32 years
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • At least 5 years of experience in accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในสมุด
 • จัดทำ ยื่นแบบและตรวจภาษีของบริษัทฯ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Accountant Officer

MOTIF GROUP

ปทุมวัน

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการเงิน หรือ บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป
 • มีความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ในสายงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • female (only) age between 24 - 29 years old
 • Bachelor degree in Account or Finance
 • 2 years up experience in Account or Finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานได้ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 (จ-ศ)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 1 year working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP knowledge

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย / อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Issue invoice, tax invoice and receipt
 • Weekly summary and update AR collection
 • Weekly summary and update AP payment report

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีของบริษัท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส ปริญญาตรี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านบัญชีที่ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตาม รวบรวมเอกสารพร้อมทำการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านจ่ายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจ่าย และการหักภาษี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง , อายุ 22-48 ปี
 • ปริญญาตรีบัญชี , ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
 • เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน ได้ครบถ้วน
 • ออกใบกำกับภาษีและตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกใบสำคัญจ่าย และตรวจเอกสารที่ใช้ให้ครบถ้วน

21-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher degree in accounting field
 • 5 years of experience in accounting payable
 • Experience in doing financial statement

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี2 ปี ขึ้นไป
 • ดำเนินการการรับ-จ่ายเงินสดและเช็ค

21-Oct-16

 

Applied
 • 1-2 year of experiences in Accounting
 • To handle AP, AR,GL and closing
 • Taxation Documents

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

21-Oct-16

 

Applied

Accounting Officer

Building Blocs Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

21-Oct-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
 • คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51,50
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านบัญชี
 • ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master degree in Accounting
 • Minimum 2 years of experience in accounting
 • Good command in English

21-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

21-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 22-28 ปี
 • สามารถตรวจสอบบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย
 • สามารถทำ Blank Reconciliation ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษีเกี่ยวกับ (VAT,TAX,อื่นๆ)

21-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีของบริษัททั้งหมด
 • จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น Quotation, Invoice, ใบวางบิล
 • ทำภาษีบริษัทส่งประจำเดือน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านธุรการบัญชี การเงิน

21-Oct-16

 

Applied

Accounting Officer

Rotork (Thailand) Limited

วังทองหลาง

 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, BA
 • Good command in speaking and writing English
 • Strong Analytical and problem solving skill

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารทางบัญชีในออฟฟิศ
 • จัดทำค่าใช้จ่ายภายในบริษัท Petty Cash
 • จัดทำรายงานภาษีรายเดือนต่าง ๆ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชีจ่ายอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง หรือ ชาย / อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ลงบัญชีตั้งหนี้ ลงรายรับรายจ่าย จัดทำภาษีและ ภงด

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years accounting experience
 • Bachelor’s Degree in an accounting
 • Understanding of Tax, VAT and Thai accounting

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

21-Oct-16

 

Applied

Accounting Officer

Wellgrow Plast Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล