• รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในโปรแกรม SAP
 • ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายการภาษีต่างๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to challenge in this new business
 • Opportunity to work in multinational company
 • Able to utilize your Accounting skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • International Company
 • Good Benefit
 • Stable Company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2-3 years’ experience in Accounting
 • Good communication in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only.
 • Minimum 3 years of accounting experiences.
 • Good command of both written & spoken English.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting.
 • Previous experience of reporting packages.
 • Good command of English.

26-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting functions
 • Male or Female, aged 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Minimum of 2 years of experience in accounting
 • Good knowledge of Thai revenue code

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Stock Controller

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
 • ทำการติดตามจัดเก็บหนี้ที่ครบตามกำหนด
 • จัดทำใบสำคัญรับเงิน (Receive Voucher)

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการเจราต่อรอง การจัดเก็บหนี้กับลูกหนี้ได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

26-Oct-16

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดทำบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้

26-Oct-16

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-3 year working experience in Accounting
 • Good command in spoken and written in English

25-Oct-16

 

Applied

Accounting Officer

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years experiences in Accounting
 • Perform tasks in GL, AR, AP and Fixed Assets
 • Prepare all tax processes such as VAT,

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

25-Oct-16

 

Applied
 • ฺBachelor's Degree in Accounting
 • Have experience in Accounting or related filed
 • Salary 25k-40k/Working Mon-Fri with Flexible times

25-Oct-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

21-Oct-16

 

Applied
 • 1-2 year of experiences in Accounting
 • To handle AP, AR,GL and closing
 • Taxation Documents

21-Oct-16

 

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารทางบัญชีในออฟฟิศ
 • จัดทำค่าใช้จ่ายภายในบริษัท Petty Cash
 • จัดทำรายงานภาษีรายเดือนต่าง ๆ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Solid track record in accounting plus managerial
 • Tax & accounting software knowledge
 • Great analytical ability & problem solving skills

19-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลด้านการเดินบัญชีการเงิน
 • At least 1 year work experience in preferably
 • Good skills in Thai accounting standards

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
 • ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล