• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร รายรับ – รายจ่าย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร เป็

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกเงินสดย่อย
 • ทำใบสำคัญรับจ่าย

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ
 • บัญชี-การเงินรับ-จ่าย ออกบิลขาย บิลซื้อและบิล
 • ปวช.การบัญชี หรือการเงิน ขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรายวัน รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ออกบิลให้ลูกค้า พร้อมทำรายการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดทำเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบยอดจ่าย ยอดลูกหนี้

05-Dec-16

 

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

05-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

04-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • การศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี , บัญชีการเงิ
 • 0 – 3 ปี ด้านบัญชี รายรับ (AR) ด้านบัญชีรายจ่าย
 • สามารถลงบันทึกบัญชีรายรับ และ รายจ่าย ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

02-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปวส.-ป.ตรี บัญชีการเงิน มีประสบการณ์ 2 ปี
 • ผ่านงาน รับ-จ่ายเงินสด, ทำเช็ค, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. แต่มีประสบการด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีปิดงบการเงิน
 • บันทึกบัญชี และจัดทำรายละเอียดประกอบงบ

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance/Economics.
 • Knowledge of finance and accounting principles.
 • Knowledge of budgeting and cost control principle.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ใช้โปรมแกรม Microsoft Office ได้
 • ทำงานด้านบัญชี ทำเอกสารทางบัญชี และอื่นๆ

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร เป็

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Accounting ได้

22-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะสามารถบริหารจัดการงานได้ด้วยตัวเอง

21-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล