• เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้อีเมล์

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านธุรการประสานงานมาอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์
 • ปวช ปวส, ปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

02-Dec-16

 

Applied
 • Good Personality
 • Good English
 • Good Interpersonal Skill

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้อีเมล์

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านธุรการประสานงานมาอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 years’ experience working in Office
 • Service minded and Planning Skill

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ หรือ ดูแลลูกค้า 1-5 ปี
 • ดูแลโครงการให้คำปรึกษาต่างๆของบริษัท

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง .
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Attention to detail and problem solving skills
 • Thai nationality
 • Able to speak English,Chinese would be advantage

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience
 • Office administration/HR administration.

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 - 7 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

01-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขาบริหาร, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 0-2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้,จัดส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • หญิง , ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ทำการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ทำการตรวจ NCB

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร
 • สามารถใช้ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

30-Nov-16

 

Applied
 • Serving as a contact person for parents
 • Help organize activities that foster
 • Assist with the distribution of school staff

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Apply to :inthiraporn.k@manpower.th.com
 • Good English both spoken and written
 • Multi-task skills, service mind

30-Nov-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ใช้ Microsoft Windows (Word, Excel)

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

30-Nov-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การด้านการโรงแรม receptio Front office
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานการเจรจาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการงานรักษาความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์
 • ผ่านงานบริหารด้านอาคาร งานรักษาความปลอดภัย

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างด

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Native or Fluent command of English
 • Welcome new graduate in any Bachelor degree
 • Have own car is advantage (for HR position only)

29-Nov-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการในโครงการ
 • ประสานงานหน้างานกับบริษัทฯ
 • ดูแลงานด้านทรัพย์สิน วัสดุอุปุกรณ์ของโครงการ

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administration Officer

Asia Atlantic Airlines Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Human Resources Management
 • Sound knowledge of HR practice, laws
 • Good command of spoken and written English

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Officer

CETA Worldwide Education

กรุงเทพมหานคร

 • General Administration
 • Inventory Control and Purchasing
 • Visa Processing

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in such areas as IT security
 • Industry Certifications (CISSP, CISM, CRISC)
 • Good personality and presentation skills

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 1 year experience in sales admin task
 • Detail oriented and observant skills are required

21-Nov-16

 

Applied

Cash Management Officer (Admin)

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

18-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล