• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, ตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 28 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 3 - 5 years of working experience in audit role
 • Work independently and detail-oriented

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-4 years experience in auditing
 • Good English communication skills

28-Nov-16

 

Applied
 • การวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
 • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงาน
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

26-Nov-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

25-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล