• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการสอบบัญชี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

21-Oct-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล