• เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำการเปิด PO สั่งซื้อ สินค้า วัตถุดิบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อให้ครบถ้วนเข้า FILE

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 – 3 ปี
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อต่างประเทศ ติดตามสถานะสินค้าที่สั่ง
 • เพศหญิง อายุ 28 -40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า - ส่งออก 2 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละเจ้า
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบราคา,เปรียบเทียบราคา,เจรจาต่อรองราคาสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน Supply Chain 3 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานต่างประเทศ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • freshy graduate are welcome
 • engineer are welcome
 • proper to learn

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

23-Oct-16

 

Applied
 • Implement purchasing plan
 • Inventory control
 • Sourcing

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

22-Oct-16

 

Applied
 • Have 4-5 yrs. procurement experience in the mainte
 • Able to read and write English
 • Contract period for 6 months (Rayong)

22-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree in related field.
 • Experience at least 1-2 years in oversea purchase
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

 

Applied
 • Regulate purchasing/supply policies and procedures
 • Negotiate contract terms and conditions
 • Cost saving through vendor selection and review

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป, จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตืนรือร้น
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms Office

21-Oct-16

 

Applied
 • B.B.A or M.B.A. graduate
 • 1-3 years of working experience
 • Procurement/Supply Chain Management/Logistics

21-Oct-16

 

Applied
 • Purchasing
 • Import Export
 • Oversea

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท , เพศหญิง/ชาย อายุ 25-33 ปี
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศและประสานงาน
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

21-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • จัดหาราคาและจัดซื้อสินค้าให้ตรงสเปค
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ
 • จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ,มีความคล่องตัวสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Management, BA, Social Science
 • 2 yrs. experience in purchasing/procurement
 • Knowledge in Procurement-Purchasing System

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

21-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน จัดซื้อ ติดตาม และ ประสานงานกับ Supplier
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO BRC

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Strong analytical, problem solving
 • High responsibility and willing to work hard

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ1-3ปี
 • ติดต่อ/จัดหาซัพพลายเออร์ เพื่อรับผลิตสินค้า

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Purchasing, Import, Export function.
 • Issue invoice, delivery note, check credibility.
 • Good command of written and spoken English.

20-Oct-16

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ
 • มีทักษะงานด้านการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานกับบริษัทคู่ค้า และพนักงานของบริษัท
 • งานเอกสารการขายทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้าง (เป็นครั้งคราว)

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • 2-3 year exp. with freight forwarding/shipping
 • Good command of spoken and written English

20-Oct-16

 

Applied
 • experience in sourcing / purchasing / planning
 • experience in freight forwarding/shipping service
 • good negotiation and data analytical skill

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • Toeic 550 คะแนน ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้า

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความมรู้ในงานจัดซื้องานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบณ์การจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • bechelor degree in Business Administration
 • minimum 2-3 years experience
 • Good command in English

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Procurement Officer

Biolab Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดใบขอซื้อ
 • ต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เปรียบเทียบราคา
 • จัดทำสัญญา หรือ ข้อตกลงกับผู้ขาย

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น
 • จัดซื้อและจัดหาวัสดุเข้าโครงการ
 • เปรียบเทียบราคา คุมราคางาน,วัสดุ

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • อายุ 20 -30 ปี

19-Oct-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล