• 3-5 years’ experience in Environmental
 • Knowledge of ISO 14001 & OHSAS 18001 management
 • Leading and supervising security personnel

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Occupational health and Safety
 • Environment
 • Knowledge of OHSAS18001:2007 of ISO14001:2004

24-Oct-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Knowledge of improvement and ISO 14001,GMP,
 • Professional Safety Certificate is a must
 • Good skill of safety and environmental management

24-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Occupation Health and Safety
 • Minimum 4 years’ experience in Safety field
 • Knowledge of safety / Industrial law

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล